Terms of Use

Denne hjemmeside stilles til rådighed af RyebreadMedia (ryebreadmedia.com). Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på http://ryebreadmedia.com/contact.

Du er velkommen til at benytte dig af scrumpatterns.dk betingelserne – som ændres fra tid til anden af RyebreadMedia – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

1. Indhold

RyebreadMedia bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. RyebreadMedia har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. RyebreadMedia garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

2. Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. RyebreadMedia fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra scrumpatterns.dk, sker dette på dit eget ansvar, og RyebreadMedia kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

RyebreadMedia bestræber sig på at sikre, at scrumpatterns.dk fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men RyebreadMedia kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a.installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltnigner for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

3. Immaterielle rettigheder

Alle varemærker/images/tekst/logoer på siden tilhører RyebreadMedia, eller RyebreadMedia har fået tilladelse til at anvende varemærket/images/tekst/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen http://ryebreadmedia.com/contact.

4. Links til andre hjemmesider

RyebreadMedia anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. RyebreadMedia foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og RyebreadMedia påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at RyebreadMedia godkender eller anbefaler disse. RyebreadMedia forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.

5. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre disse Terms of Use efter behov.

version 1 Juni 2020